Vode Crne Gore – B2B konferencija, dostupni projekti

Dostupni projekti iz oblasti otpadnih i pijaćih voda Crne Gore biće glavne teme susreta “biznis-za-biznis” konferencije 13. i 14. septembra 2017. godine Inovaciono preduzetnički centar TEHNOPOLIS, Radoja Dakića bb. u Nikšiću

NOVO: Projekti sa crnogorskog primorja

Nakon veoma uspešnog okruglog stola za investitore o Malim hidroelektranama Srbije u maju i B2B Projektne konferencije o otpadnim i pijaćim vodama u BiH predstavljamo vam Novu priliku direktne poslovne susrete u Crnoj Gori:

ResEnva Consulting E3 Consulting Ltd. vas zajednički pozivaju na:


Vode – Projekti –Biznis-za-Biznis Konferencija Crna Gora
13. i 14. septembar 2017. godine
TEHNOPOLIS, Nikšić, Crna Gora

Dostupni projekti iz oblasti otpadnih i pijaćih voda Crne Gore biće glavne teme susreta “biznis-za-biznis” konferencije  13. i 14. septembra  2017. godine Inovaciono preduzetnički centar TEHNOPOLIS, Radoja Dakića bb. u Nikšiću 

Vode Crne Gore - Projekti, Biznis-za-Biznis Konferencija

09:00

Registracija regionanih i internacionalnih učesnika, preuzimanje materijala o projektima, kontaktima opština i javnih preduzeća

09:30

Svečano otvaranje konferencije

10:00

Prezentacije projekata od strane opština i tehnologija od strane kompanija

13:00

Umrežavanje u sali za izlagačke kompanije

13:30

Radni ručak

14:30

B2B Sastanci – individualni susreti predstavnika međunarodnih učesnika sa predstavnicima lokalnih samouprava

17:00

Kraj B2B Sastanaka
*14.9.2017. godine – Obilazak lokacije

 

14.09.2017 – Obilazak postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

Svi učesnici, odnosno brojne inostrane, regionalne i domaće kompanije, institucije i eksperti, imaće jedinstvenu priliku za upoznavanje sa nosiocima  potencijalnih projekata iz oblasti pijaćih i otpadnih voda, koji se odnose na planiranje, izgradnju, instalacije, rekonstrukcije, i drugo.  Ovaj koncept konferencije omogućava da zainteresirane kompanije prilikom direktnih susreta ostvare poslovnu saradnju.

Pogledajte pregled dostupnih projekata. Još novih očekujemo tokom jula i avgusta. 

NOVO: Projekti sa crnogorskog primorja

Uvod

Vodacom - agencija za implementaciju Projekta Poboljšanje vodosnabdijevanja i odvođenje otpadnih voda na crnogorskom primorju.

1. Poboljšanje vodosnabdevanja i kanalizacije

Vrednost: 20 mil €

Konsultant za implementaciju je pripremio detaljnu projektnu dokumentaciju a tenderska dokumentacija za izbor izvođača radova biće uskoro završena.

 

2. Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže (2 opštine)

Vrednost: 8,33 mil €

Izgradnja u toku ( od 26. februara 2016. - 26. februara 2018.).

3a) Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže (2 opštine)

Vrednost: cca 2,9 mil. €

Pripremljeni su detalji projekta i izvršena revizija.

 

3b) Izgradnja WWTP - 30.000 PE, SBR tehnologija.

Vrednost: procijenjeno cca 8 mil. €

Na raspolaganju je pripremna studija.

 

3c) Izgradnja vodovodne mreže (3 opštine)

Vrednost: cca 3,6 mil. €

Tehnička dokumentacija još nije pripremljena.

 

4. Izgradnja postrojenja za solarno sušenje mulja za sistem prečišćavanja otpadnih voda

Vrednost: cca 1,5 mil. €

Sa rekultivacijom mulja (cca 1 mil. €).

 

5. Implementacija hitnih mera (2 opštine) za sistem vodosnabdevanja i otpadnih voda

Vrednost: 3,5 mil €

Očekuje se da će ugovor sa izvođačem radova početi u septembru 2017. godine.

6. Implementacija dugoročnih mera za (3 opštine)

Vrednost: 20 mil €

Studija izvodljivosti je završena, decembra 2016.

 

Preliminarni pregled projekata

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda

Vrednost projekta: 50 miliona €

Otvoren tender

Solarni paneli na objektu Vodovoda i Kanalizacije

Vrednost projekta: nije poznato

Privatno javno partnerstvo

Rekonstrukcija vodovodne mreže

Vrednost projekta: 1 milion  

Otvoren tender

Dalji razvoj Scada sistema

Vrednost projekta: nije poznato

Otvoren tender

Razvoj vodovodne mreže u ruralnim naseljima

Vrednost projekta: nije poznato

Javno privatno partnerstvo

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda

Vrednost projekta: 20 miliona  

Otvoren tender

(projekat + građevinski radovi)

Rekonstrukcija vodovodne mreže

Vrednost projekta: 1+ milion €

Otvoren tender

 30+ km 

Upravljanje i održavanje trenutnih i razvoj dodatnih Scada sistema

Vrednost projekta: nije poznato

Otvoren tender

Izgradnja vodovodne mreže u ruralnim naseljima – 4 izvora

Vrednost projekta: nije poznato

Privatno javno partnerstvo

Izgradnja male hidroelektrane na vodovodnoj mreži

Vrednost projekta: nije poznato

Privatno javno partnerstvo

Please follow and like us: