Internacionalne kompanije i institucije na otvaranju konferencije u Bijeljini

Skup o upravljanju vodama Bosne i Hercegovine u Hotelu Drina, 7. juna 2017. godine, u 11:00 otvoriti predstavnici partnerskih organizacija i domaćini skupa. Myriam Fridman Dobrota – direktorka ResEnva, Philippe Kupfer – trgovinski savetnik Ambasade Austrije u BiH i Mićo Mićić – gradonačelnik Bijeljine.

Skup o upravljanju vodama Bosne i Hercegovine u Hotelu Drina, 7. juna 2017. godine, u 11:00 otvoriti predstavnici partnerskih organizacija i domaćini skupa. Prisutnima će se obratiti: 

Myriam Fridman Dobrota – direktorka ResEnva Consulting, Philippe Kupfer – trgovinski savetnik Ambasade Austrije u BiH i Mićo Mićić – gradonačelnik Bijeljine.

Otpadne vode i pijaće vode Bosne i Hercegovine biće teme “Biznis za Biznis” (B2B)  konferencije koja će biti održana u srijedu, 7.6.2017. godine u Bijeljini u zajedničkoj organizaciji kompanije Resenva Consulting iz Novog Sada i Grada Bijeljine

Otpadne vode i pijaće vode BiH B2B Konferencija

11.00

Registracija

11:30

Lokalne vlade prezentuju dostupne projekte

13:00

Networking u izlagačkom prostoru

13:30

Ručak

14:30

B2B sastanci sa predstavnicima lokalnih vlada I preduzeća

17:00

Kraj B2B Sastanaka
*8.6.2017. godine – obilazak lokacije

Svi učesnici, odnosno brojne inostrane, regionalne i domaće kompanije, institucije i eksperti, imaće jedinstvenu priliku za upoznavanje sa nosiocima 19 potencijalnih projekata ukupne vrijednosti 40 miliona evra iz oblasti pijaćih i otpadnih voda

Svaka od sedam lokalnih vlada biće predstavljena od strane jednog zvaničnika lokalne samouprave, predstavnika komunalnog preduzeća kao i PPP – eksperta ovlašćenog za potpisivanje tenderskih i projektnih dokumenata.

Predstavljamo Šemsu Alić - PPP eksperta na B2B sastancima

Šemsa Alić je jedna od malobrojnih internacionalno sertifikovanih specijalista za privatno-javni sektor u jugoistočnoj Evropi, sa preko 20 godina prakse na institucionalnim i ekonomskim reformama u Bosni i Hercegovini i u regionu.

Ona je stvarala, podržavala i upravljala internacionalnim i nacionalnim projektima velike važnosti, koji su imali za cilj poboljšanje osnovnih životnih potreba ljudi, efikasnosti vlada, i poboljšanju poslovanja. Njena paradigma uspjeha u današnjim kontekstima nestabilnog pa čak i opasnog tržišta, jeste dobitak-dobitak partnerstvo sazdano na opipljivim i ambicioznim djelima.

Šemsa je autor i koautor nekih od ključnih politika ekonomskog razvoja u Bosni i Hercegovinim, uključujući brojne nacionalne razvojne strategije i legislative koje uređuju prava gradnje, koncesije, i privatno-javno partnerstvo. Šemsa trenutno pomaže nastojanja Zeničko-Dobojskog kantona u pripremanju energetski obnovljivog grijanja u Pousorju, procjenjenog na oko 30 miliona eura vrijednosti i jednog od prvih školskih primjera privatno-javnog partnerstva u Bosni i Hercegovini.

Obilazak lokacije

U četvrtak, 8. juna ResEnva će organizovati obilazak prečistača otpadnih voda za sve učesnike, a domaćin će biti Mićo Mićić, gradonačelnik Grada Bijeljine

 

Please follow and like us: