Kompanije učesnice na hidroenergija okruglom stolu

Prema Strategiji razvoja energetike Republike Srpske do 2030. godine predviđeno da vrednost investicija u energetski sektor RS iznosi oko 5,9 milijardi €

Featured_Hydro_participants

Kompanije pokazuju veliko interesovanje za hidroenergetske projekte u Republici Srpskoj (RS). Resenva predstavlja učesnice na Hidroenergija Okruglom Stolu za investitore, kompanije i eksperte

Kad:
2. novembar 2017. godine
Gde:
Hotel San (Terme Laktaši) – Karađorđeva 44, 78250 Laktaši – Bosna i Hercegovina (Republika Srpska)

Pročitajte više o
Hidroenergetskim projektima and Registraciji

Vlada Republike Srpske ima jasno izraženo opredeljenje da investicije u energetiku moraju doprinositi ostvarivanju ekonomskih ciljeva

Strategijom su predviđeni različiti modeli finansiranja:

  • Javno finansiranje – podrazumeva dominantnu ulogu javnog sektora, odnosno finansiranje na osnovu postojeće akumulacije kapitala Mešovitog holdinga i zavisnih preduzeća u kombinaciji sa kreditnim sredstvima;
  • Mešovito finansiranje – partnerstvo javnog i privatnog sektora
  • Privatno finansiranje – investiranje privatnih kompanija zbog ograničenih finansijskih mogućnosti javnog sektora i u cilju liberalizacije tržišta.

Dakle, opredeljenje Vlade RS jesu investicije u energetski sektor na jedan od prethodno navedenih načina uz istovremenu težnju da Elektroprivreda Republike Srpske ostane u većinskom vlasništvu države što podrazumeva njeno restrukturiranje. Elektroprivreda mora biti stabilna i uspešna kompanija koja će u budućnosti sa stranim investotorima ostvarivati kvalitetnu saradnju i aranžmane i tako biti okosnica privrednog razvoja i stabilnosti Republike Srpske.

 

Please follow and like us: