Investicioni potencijali u hidroenergiju

18 dostupnih hidro – projekata biće prezentovano na Hidroenergija Okruglom Stolu u organizaciji Resenva Consulting i Vlade Republike Srpske

Hidroenergija: Investicioni potencijali

Prema Strategiji razvoja energetike Republike Srpske (RS) do 2030. godine energetika predstvalja strateški sektor – pokretač ukupnog privrednog razvoja RS. Vlada Republike Srpske ima jasno izraženo opredjeljenje da investicije u energetiku moraju doprinositi ostvarivanju ekonomskih ciljeva

18 projekata na Resenva okruglom stolu

ResEnva Consulting sa zadovoljstvom predstavlja Hidroenergija 2017, na kom će Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva predstaviti 18 dostupnih projekata za hidroelektrane snage između 13 MW up to 160MW.

Informacije o registraciji

 

Procenjeni hidroenergetski potencijal vodotokova u Republici Srpskoj iznosi oko 10.000 GWh godišnje, od čega je neiskorišćeno gotovo 70 %

Hidroenergetski potencijal instalisane snage veće od 10 MW iskorišten je oko 36%.

Hidroenergetski potencijal instalisane snage manje od 10 MW iskorišten je oko 6,5 %.

MEDIJA PARTNERI

Renewables Now (renewablesnow.com) je nezavisna kompanija koja na jednom mestu nudi poslovne vesti i poslovnu inteligenciju za globalnu industriju obnovljivih izvora energije. Kao servis vesti u realnom vremenu (poznato do nedavno kao SeeNevs Renewables), pružamo visoko

-kvalitetne vesti za industriju već 9 godina. Svi obnovljivi izvori energije imaju deo vesti na sajtu. Solarna energija, energija vetra, biomasa i biogoriva, morska energija, geotermalna energija i prirodno skladištenje energije, svi imaju dobar udeo u vestima. Pored vesti, naša ažuriranja o industriji takođe se odnose na profile preduzeća, trendove, događaje i konferencije. Saznajte više.

Attendees to Hydro Power Investor Round Table can benefit from a two-week free trial of our premium subscription and enjoy access to a rich archive of over 70,000 stories.

 

Projekat 1

Instalirana snaga: 93,52 MW
Prosečna godišnja proizvodnja: oko 332 GWh
Procenjena investicija: 193.422 miliona evra

Projekat 2

Instalirana snaga: 44,15 MW
Prosečna godišnja proizvodnja: 176 GWh
Procenjena ulaganja: 118.876 miliona evra

Projekat 3

Instalirana snaga: 43,21 MW
Prosečna godišnja proizvodnja: 166.9 GWh
Procenjena ulaganja: 125,5 miliona evra

Projekat 4

Instalirana snaga: 44,08 MW
Prosečna godišnja proizvodnja: 95.62 GWh
Procenjena ulaganja: 139,4 miliona evra

Projekat 5

Instalirana snaga: 113,28 MW
Prosečna godišnja proizvodnja: 413.422 GWh
Procenjena ulaganja: 243,26 miliona evra

Projekat 6

Instalirana snaga: 120.94 MW
Prosečna godišnja proizvodnja: 448.046 GWh
Procenjena ulaganja: 281,94 miliona evra

Projekat 7

Instalirana snaga: 87,23 MW
Prosječna godišnja proizvodnja: 335.48 GWh
Procenjena ulaganja: 344,93 miliona evra

Projekat 8

Instalirana snaga: 93,4 MW
Prosečna godišnja proizvodnja: 396,5 GWh
Procenjena ulaganja: 292,2 mil. USD

Projekat 9

Instalirana snaga: 93,4 MW
Prosečna godišnja proizvodnja: 396,5 GWh
Procenjena ulaganja: 216,2 mil. dolara

Projekat 10

Instalirana snaga: 93,4 MW
Prosečna godišnja proizvodnja: 396,5 GWh
Procenjena ulaganja: 237,8 mil. USD

Project 11

Instalirana snaga: 93,4 MW
Prosečna godišnja proizvodnja: 396,5 GWh
Procenjena ulaganja: 274,8 mil. USD

Projekat 12

Instalirana snaga: 24,01 MW
Prosečna godišnja proizvodnja: 139.90 GWh
Procenjena ulaganja: 154,44 mil. USD

Projekat 13

Instalirana snaga: 16,18 MW
Prosečna godišnja proizvodnja: 95,2 GWh
Procenjena ulaganja: 119,21 mil. USD

Projekat 14

Instalirana snaga: 13,3 MW
Prosečna godišnja proizvodnja: 102 GWh
Procenjena ulaganja: 78,45 mil. USD

Projekat 15

Instalirana snaga: 16.50 MW
Prosečna godišnja proizvodnja: 102,1 GWh
Procenjena ulaganja: 86,48 mil. USD

Projekat 16

Instalirana snaga 159,15 MW
Prosečna godišnja proizvodnja od 251,8 GWh sa dodatnim energetskim efektima od 265 GWh godišnje za nizvodnu elektranu
Procenjena vrednost investicije: 179,9 miliona evra

Projekat 17

Instalirana snaga je 60 MW
Prosečna godišnja proizvodnja od 100.6 GWh
Procenjena investicija: 94,7 miliona evra

Projekat 18

Instalirana snaga 33 MW
Prosečna godišnja proizvodnja 116,4 GWh
Procenjena investicija: 48,26 miliona evra

Please follow and like us: