Vode Crne Gore – B2B konferencija, dostupni projekti

Dostupni projekti iz oblasti otpadnih i pijaćih voda Crne Gore biće glavne teme susreta “biznis-za-biznis” konferencije 13. i 14. septembra 2017. godine Inovaciono preduzetnički centar TEHNOPOLIS, Radoja Dakića bb. u Nikšiću

Continue reading “Vode Crne Gore – B2B konferencija, dostupni projekti”

Konferencija: Upravljanje vodama u BiH

Sedam lokalnih vlada i preduzeća prezentuju 19 projekata u oblasti upravljanja vodama. ResEnva predstavlja 1. B2B Konferenciju Otpadne vode i pijaće vode BiH koju će pratiti B2B sastanci, izlaganje i obilazak lokacije.

Continue reading “Konferencija: Upravljanje vodama u BiH”

IHA: Potencijali hidroenergije Srbije

Srbija je najavila planove za instaliranje novih hidroelektrana i revitalizaciju još 15 postojećih elektrana u iznosu od oko 30 MW navodi se u izveštaju Internacionalne Asocijacija Hidroenergije IHA

Continue reading “IHA: Potencijali hidroenergije Srbije”

Konferencija: Otpadne i pijaće vode u Bosni i Hercegovini

Na ovoj konferenciji domaćim, regionalnim i stranim učesnicima biće predstavljeno 19 potencionalnih projekata u Bosni i Hercegovini i Rebublici Srpskoj od strane 7 lokalnih samouprava i javnih preduzeća čija realizacija može biti ključ održivosti u oblasti pijaćih i otpadnih voda.

Continue reading “Konferencija: Otpadne i pijaće vode u Bosni i Hercegovini”