Predstavljanje Solarne Doline u okviru događaja o ekotehnologijma i inovativnom preduzetništvu

Solarna Dolina biće predstavljena na događaju o ekoinovacijama i inovativnom preduzetništvu zasnovano na znanju u utorak 6. juna 2017. godine u Zrenjaninu

Continue reading “Predstavljanje Solarne Doline u okviru događaja o ekotehnologijma i inovativnom preduzetništvu”