Hidroenergija – okrugli sto za investitore, kompanije i eksperte

18 dostupnih projekata za hidroelektrane snage između 13 MW up to 160MW biće predstavljeno na Okruglom stolu o Hidroenergiji u Laktašima u novembru 2017

Continue reading “Hidroenergija – okrugli sto za investitore, kompanije i eksperte”

IHA: Potencijali hidroenergije Srbije

Srbija je najavila planove za instaliranje novih hidroelektrana i revitalizaciju još 15 postojećih elektrana u iznosu od oko 30 MW navodi se u izveštaju Internacionalne Asocijacija Hidroenergije IHA

Continue reading “IHA: Potencijali hidroenergije Srbije”

Konferencija: Otpadne i pijaće vode u Bosni i Hercegovini

Na ovoj konferenciji domaćim, regionalnim i stranim učesnicima biće predstavljeno 19 potencionalnih projekata u Bosni i Hercegovini i Rebublici Srpskoj od strane 7 lokalnih samouprava i javnih preduzeća čija realizacija može biti ključ održivosti u oblasti pijaćih i otpadnih voda.

Continue reading “Konferencija: Otpadne i pijaće vode u Bosni i Hercegovini”

Okrugli sto o hidroenergiji Srbija – Projekti, tehnologije i investitori

Ukoliko tražite partnerstvo sa lokalnim planerima, građevinarima, projektantima i nosiocima projekata, investitorima i donosiocima odluka – Okrugli sto o Hidroenergiji Srbije je mesto gde treba da budete.

Continue reading “Okrugli sto o hidroenergiji Srbija – Projekti, tehnologije i investitori”