Vode Crne Gore – B2B konferencija, dostupni projekti

Dostupni projekti iz oblasti otpadnih i pijaćih voda Crne Gore biće glavne teme susreta “biznis-za-biznis” konferencije 13. i 14. septembra 2017. godine Inovaciono preduzetnički centar TEHNOPOLIS, Radoja Dakića bb. u Nikšiću

Continue reading “Vode Crne Gore – B2B konferencija, dostupni projekti”

19 projekata uspešno prezentovano u Bijeljini

Učesnici konferencije imaju jedinstvenu priliku za upoznavanje sa nosiocima potencijalnih projekata iz oblasti voda u sedam lokalnih zajednica. Opštine su imale priliku za upoznavanje sa novim tehnologijama i dobrom praksom u oblasti tretmana voda u zemljama Evropske Unije.

Continue reading “19 projekata uspešno prezentovano u Bijeljini”

Internacionalne kompanije i institucije na otvaranju konferencije u Bijeljini

Skup o upravljanju vodama Bosne i Hercegovine u Hotelu Drina, 7. juna 2017. godine, u 11:00 otvoriti predstavnici partnerskih organizacija i domaćini skupa. Myriam Fridman Dobrota – direktorka ResEnva, Philippe Kupfer – trgovinski savetnik Ambasade Austrije u BiH i Mićo Mićić – gradonačelnik Bijeljine.

Continue reading “Internacionalne kompanije i institucije na otvaranju konferencije u Bijeljini”

Predstavljanje Solarne Doline u okviru događaja o ekotehnologijma i inovativnom preduzetništvu

Solarna Dolina biće predstavljena na događaju o ekoinovacijama i inovativnom preduzetništvu zasnovano na znanju u utorak 6. juna 2017. godine u Zrenjaninu

Continue reading “Predstavljanje Solarne Doline u okviru događaja o ekotehnologijma i inovativnom preduzetništvu”

Konferencija: Upravljanje vodama u BiH

Sedam lokalnih vlada i preduzeća prezentuju 19 projekata u oblasti upravljanja vodama. ResEnva predstavlja 1. B2B Konferenciju Otpadne vode i pijaće vode BiH koju će pratiti B2B sastanci, izlaganje i obilazak lokacije.

Continue reading “Konferencija: Upravljanje vodama u BiH”