Registracija za obuke i seminare

Registrujte me za učešće za događaj(e)
Okrugli sto o hidroenergiji BiH(2. novembar) - 550 € po kompaniji (1 osoba)

Pošaljite nam i ponudu/e za:
Izlaganje (exhibitor)SponzorMediji(preskočiti polje ukoliko niste dobili od ResEnva)

Prijavi me za bilten vesti
DANE

Komentari:


*Kompanije i fizička lica koja se prijavljuju putem ove registracije se slažu da su uneti podaci integrisani u Ugovor za učešće

Neće biti povraćaja za neblagovremeno otkazivanje

Ako niste u mogućnosti da prisustvujete događaju na koji ste se prijavili, morate se obratiti organizatoru kako bi obezbedili zamenu 7 dana pre događaja. Ukoliko u ovom roku nije obezbeđeno odgovarajuće obaveštenje, Organizator zadržava pravo da odbije zamenu. Neće biti povraćaja novca za otkazivanje.