Hidroenergija – okrugli sto za investitore, kompanije i eksperte

18 dostupnih projekata za hidroelektrane snage između 13 MW up to 160MW biće predstavljeno na Okruglom stolu o Hidroenergiji u Laktašima u novembru 2017

Continue reading “Hidroenergija – okrugli sto za investitore, kompanije i eksperte”

Vode Crne Gore – B2B konferencija, dostupni projekti

Dostupni projekti iz oblasti otpadnih i pijaćih voda Crne Gore biće glavne teme susreta “biznis-za-biznis” konferencije 13. i 14. septembra 2017. godine Inovaciono preduzetnički centar TEHNOPOLIS, Radoja Dakića bb. u Nikšiću

Continue reading “Vode Crne Gore – B2B konferencija, dostupni projekti”

19 projekata uspešno prezentovano u Bijeljini

Učesnici konferencije imaju jedinstvenu priliku za upoznavanje sa nosiocima potencijalnih projekata iz oblasti voda u sedam lokalnih zajednica. Opštine su imale priliku za upoznavanje sa novim tehnologijama i dobrom praksom u oblasti tretmana voda u zemljama Evropske Unije.

Continue reading “19 projekata uspešno prezentovano u Bijeljini”

Internacionalne kompanije i institucije na otvaranju konferencije u Bijeljini

Skup o upravljanju vodama Bosne i Hercegovine u Hotelu Drina, 7. juna 2017. godine, u 11:00 otvoriti predstavnici partnerskih organizacija i domaćini skupa. Myriam Fridman Dobrota – direktorka ResEnva, Philippe Kupfer – trgovinski savetnik Ambasade Austrije u BiH i Mićo Mićić – gradonačelnik Bijeljine.

Continue reading “Internacionalne kompanije i institucije na otvaranju konferencije u Bijeljini”

Predstavljanje Solarne Doline u okviru događaja o ekotehnologijma i inovativnom preduzetništvu

Solarna Dolina biće predstavljena na događaju o ekoinovacijama i inovativnom preduzetništvu zasnovano na znanju u utorak 6. juna 2017. godine u Zrenjaninu

Continue reading “Predstavljanje Solarne Doline u okviru događaja o ekotehnologijma i inovativnom preduzetništvu”